Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον

Φτιάχνουμε το αύριο, καλύτερο

Δεσμευόμαστε στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η συστηματική μας δράση, επιφέρει σημαντικές βραβεύσεις στον Οργανισμό.

Στη Cyta φροντίζουμε να διατηρούμε στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Ανακυκλώνουμε/Επαναχρησιμοποιούμε το 97,55% των αποβλήτων μας.
Για 5η συνεχή χρονιά εξασφαλίσαμε την επαλήθευση Zero Waste to Landfill ως ο μοναδικός Οργανισμός στην Κύπρο με σχεδόν μηδενικά απόβλητα στις χωματερές με το ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων μας να φτάνει το 97,55% (TUV Austria verified) #CytaCSR #sustainability #ZeroWastetoLandfill Τα απόβλητα μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες, οχήματα, οργανικά απόβλητα, πασσάλους, μελανοδοχεία, ελαστικά, ξύλα, κτλ., τα οποία ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, χάρη στην ευαισθησία του προσωπικού μας.

Γιατί “Zero Waste to Landfill”;
Η εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής εξοικονομεί κόστος και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρέχει μέσο για να αποδείξουμε τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα της επιχείρησής μας. Η πολιτική για μηδενικά απόβλητα στις χωματερές, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενός Οργανισμού για την αειφορία, βελτιώνει υφιστάμενες διαδικασίες και την οικονομική επίδοση, ενισχύει την εταιρική εικόνα, αλλά και μειώνει τη νομική έκθεση μέσω κινδύνων που προκύπτουν από την άμεση ή έμμεση διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

Το 2018 εξασφαλίσαμε την επαναπιστοποίηση ως Green Offices όλων των καταστημάτων μας, καθώς και των Κεντρικών Γραφείων Λευκωσίας, για την ποιότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργίας τους. Η αρχική πιστοποίηση έγινε τον Δεκέμβριο του 2017. Στα πλαίσια του προγράμματος, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, χαρτιού, νερού καθώς και ανάπτυξη κουλτούρας τόσο ανάμεσα στο προσωπικό όσο και στην ευρύτερη κοινωνία για θέματα ανακύκλωσης.

Το βραβείο αφορούσε στην ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, καθώς και Βραβεία σε τέσσερις (4) από τις δώδεκα (12) υποκατηγορίες, δηλαδή: βραβείο στην κατηγορία Μηχανογραφικός Εξοπλισμός/Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης, βραβείο στην κατηγορία Οχήματα, βραβείο στην κατηγορία Φωτοτυπικό/εκτυπωτικό χαρτί και βραβείο στην κατηγορία Κλιματιστικά.

Η Cyta βραβεύτηκε ως “Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος” και εξασφάλισε, ταυτόχρονα, Ειδική Τιμητική Διάκριση για την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων 2018, για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση έγινε στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Το βραβείο του «Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος» αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση στην Κύπρο σχετικά με το περιβάλλον και απονέμεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής τους πολιτικής, υιοθετώντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων και ενισχύουν τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και για τις φιλοπεριβαλλοντικές τους δράσεις.

Η Cyta εξασφάλισε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων/Waste Recycle-Reuse” στα Εnvironmental Αwards που διοργανώνονται από την εταιρεία Boussias Communications, και επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές αξιοποίησης διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το βραβείο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Cyta και για τη χώρα μας ευρύτερα. Αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή μας  να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον, στα πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης.

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο, με πρώτιστο στόχο την προστασία των νυχτερίδων οι οποίες επηρεάζονται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Μερικές από τις ενέργειες της εν λόγω συνεργασίας περιλαμβάνουν:

  • Τοποθέτηση συστήματος on-line κάμερας, με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης της, σε σπηλιά η οποία αποτελεί καταφύγιο για ένα από τα πιο σημαντικά σπηλαιόβια είδη της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης την Πτερυγονυχτερίδα
  • Τοποθέτηση δορυφορικών πομπών (GPS Tracking) σε Φρουτονυχτερίδες,
  • Δράσεις αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων γαλαριών, οι οποίες αποτελούν καταφύγια νυχτερίδων.

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και Cyta προσφέρουν στέγη στα πετροχελίδονα της Κύπρου


Με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών χώρων φωλιάσματος, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου προχώρησε σε τοποθέτηση 30 τεχνητών φωλιών για τα Πετροχελίδονα σε πέντε κτήρια της Cyta σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Οι φωλιές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσελκύσουν Πετροχελίδονα που καταφθάνουν στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης, εγκαταστήσαμε στα κτήριά μας φωλιές και ειδικό εξοπλισμό για το σκοπό, συνεισφέροντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα μας.

Η υποβάθμιση και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο που δεν αφήνει ανεπηρέαστα ούτε τα Πετροχελίδονα. Οι μεγαλύτερες απειλές που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαθέσιμης τροφής (τα έντομα), καθώς και η απώλεια χώρων φωλιάσματος. Σε αντίθεση με τα Χελιδόνια, τα Πετροχελίδονα δεν χτίζουν φωλιές, αλλά φωλιάζουν σε μικρές τρύπες κάτω από στέγες, κεραμίδια ή ρωγμές, συνήθως παλιών κτηρίων. Λόγω του ότι τέτοιοι χώροι είναι πλέον δυσεύρετοι, η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών αποτελεί μία προσπάθεια αντιστάθμισης αυτής της απώλειας, δεδομένου ότι, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, ο αριθμός τους μειώνεται ανησυχητικά.

Τα Πετροχελίδονα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών φυσιολατρών σε όλο τον κόσμο λόγω των μοναδικών τους χαρακτηριστικών. Πρόκειται για τα μοναδικά πουλιά που κάνουν τα πάντα εν πτήσει: ζευγαρώνουν, κοιμούνται, πίνουν στον αέρα ενώ, παράλληλα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες εντόμων. Φθάνουν στο νησί μας αρχές Φεβρουαρίου για να φωλιάσουν και τέλη Ιουλίου αρχίζουν την επιστροφή τους στην Αφρική, όπου περνούν τον χειμώνα.

Kάθε χρόνο, σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τη πρωτοβουλία ‘Πρασινίζουμε την Κύπρο’, πραγματοποιούμε δενδροφυτεύσεις, σε διάφορες κοινότητες, δασικές περιοχές και δήμους, αντίστοιχες με το 10% των νέων συνδέσεων της Υπηρεσίας Cytavision. Δηλαδή για κάθε δέκα νέες συνδέσεις Cytavision φυτεύουμε ένα δέντρο. Το 2018 έχουν δενδροφυτευθεί οι ημιορεινές κοινότητες Οράς και Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Με το μήνυμα «Δώσε ζωή στο παλιό σου κινητό. Ανακύκλωσε το!» και στόχο να συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος εγκαινιάσαμε στην Κύπρο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και άλλου τερματικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης καλύπτει κινητά τηλέφωνα και συναφή εξοπλισμό και εξαρτήματα, αξεσουάρ (πχ φορτιστές, handsfree, car kits) και άλλο τερματικό εξοπλισμό (πχ σταθερά και ασύρματα τηλέφωνα, αυτομάτους τηλεφωνητές). Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τη συμμετοχή του κοινού στην ανακύκλωση τηλεφώνων και αφετέρου, να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της δημόσιας υγείας από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους https://www.cyta.com.cy/recycling.

Το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών «Together Cyprus» διοργανώνουν κάθε χρόνο την εκστρατεία Let’s do it! Cyprus 2019 – ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο. Στόχος η απομάκρυση σκουπιδιών από τις φυσικές περιοχές του νησιού σε μια μέρα. Η Cyta είναι χρυσός χορηγός της εκστρατείας.

Δημιουργία Περιβαλλοντικής Γωνιάς στον χώρο των Κεντρικών μας Κτηρίων με κάδους ανακύκλωσης για γυαλί, PMD, χαρτί, πλαστικών πωμάτων, ρουχισμού, ηλεκτρικών συσκευών, ΑΦΗΣ για μπαταρίες, λαμπτήρων, φάρμακα.