Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Όροι Cytanet Cyprus Rally 2017 Simulators

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού:
Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό “Cytanet Cyprus Rally 2017 Simulators” που διεξάγεται από τη Cytanet σε συνεργασία με την εταιρεία Kinx esports arena:

 1. Ο διαγωνισμός “Cytanet Cyprus Rally 2017 Simulators”, πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Cytanet  στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Cyprus Rally 2017 σε συνεργασία με την εταιρεία Kinx esports arena.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, από τις 17:00 – 21:00 στο χώρο της εκκίνησης του Ράλι Κύπρος, στην Πλατεία Ευρώπης, στις Φοινικούδες, στη Λάρνακα.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι πελάτες της Cytanet που είναι άνω των 18 ετών. Για σκοπούς επιβεβαίωσης της ιδιότητας του, θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να δώσει τα στοιχεία της υπηρεσίας Cytanet που διαθέτει αυτός ή ο πατέρας/η μητέρα του. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της Cyta, της εταιρείας Kinx esports arena και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα σχετίζονται με τη διοργάνωση αυτής της ενέργειας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια A΄ Βαθμού. Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα δώρα για τους νικητές.
 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν μόνο μια φορά.
 5. Οι τρεις γρηγορότεροι οδηγοί, με σειρά χρονομέτρησης,  θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν Δωροκουπόνι αξίας €40 για αγορές από τα Cytashop Παγκύπρια. Οι τρεις νικητές θα ανακοινωθούν στις 17/06/2017.
 6. Όσοι διαγωνιζόμενοι θα ολοκληρώσουν το διαγωνισμό σε λιγότερο από 3 λεπτά θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μόνο ένα δωράκι (όχι δωροκουπόνι) από το διοργανωτή.
 7. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 17/06/2017.
 8. Προθεσμία παραλαβής του δώρου ορίζεται η 21/06/2017. Το δώρο θα παραληφθεί από τους νικητές αυτοπροσώπως, αφού επιδείξουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
 9. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά προσωπικά και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα προϊόντα.
 10. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε βραβείο με άλλο ισοδύναμης αξίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 11. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 12. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και του νικητή στα ΜΜΕ, στα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης της Cyta, καθώς και της διαφημιστικής εκμετάλλευσης κάθε σχετικού γεγονότος.
 13. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στις 16/06/2017 ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές. Όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τη Cyta. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συνδρομητές συμπεραίνεται ότι έχουν αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή άλλως πώς.
 14. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία προκύπτει από τη χρήση του δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 15. Ο παρών διαγωνισμός δεν προωθείται, υποστηρίζεται, ελέγχεται ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο από το Facebook. Οι πληροφορίες των συμμετεχόντων δίνονται στη Cyta και όχι στο Facebook.
 16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.