Μάριος Χοιρομερίδης

Μάριος Χοιρομερίδης

Ο κ. Μάριος Χοιρομερίδης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Maryland Αμερικής, με μεταπτυχιακό ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of Business, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Εταιρειών, με υποτροφίες από το Fulbright Commission και το Πανεπιστήμιο του Maryland, καθώς και του Πανεπιστημίου του Reading στην Αγγλία στο Μάρκετινγκ και τις Διεθνείς Επιχειρήσεις, με βαθμό First Class Honours και μερική υποτροφία από την Τράπεζα Κύπρου.

Είναι Διευθυντής της εταιρείας Connecor Investments (Cyprus) Limited από τον Αύγουστο του 2013, την οποία έχει ιδρύσει στην Κύπρο με το διεθνές Group της Hansa Mercator. Από το 2007 μέχρι το 2013 εργάστηκε στον Όμιλο Σιακόλα ως ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του The Mall of Cyprus, καθώς και του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, του The Mall of Engomi και άλλων εμπορικών ακινήτων και δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και Γενικός Διευθυντής της δημόσιας εταιρείαs ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc. Από το 2003 μέχρι το 2007 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Pafilia Services Ltd στην Πάφο. Εργάστηκε επίσης από το 1998 μέχρι το 2000 στην Αγγλία, στο Μάρκετινγκ στην International Computers Ltd (ICL), θυγατρική του διεθνούς Ομίλου Fujitsu, ενώ από το 2002 μέχρι το 2003 εργάστηκε στις πωλήσεις ακινήτων στην Landtourist Estates Limited.

Είναι Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) από το 2017, καθώς και διαχειριστής στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Cyta. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H Πρόοδος” Δημόσια Λτδ και έχει διατελέσει και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Ταυτόχρονα, είναι εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής για εμπορικά θέματα στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.