Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία, θα είμαστε σύντομα πίσω μαζί σας μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων μας αναβαθμίσεων.
Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.

 

We apologize for the inconvenience; we will be shortly back with you after the completion of our planned upgrades.
Please try again later οr contact Cyta Call Center at 132.