Ασφάλεια

H επικέντρωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για μας.

Η Cyta είναι η μόνη εταιρεία στην Κύπρο που αξιολογήθηκε με βάση το μοντέλο ποιοτικής διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) και βραβεύτηκε με 5 αστέρια. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τους πρώτους μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο που εξασφάλισε το ISO 9001:2000. 

Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και συστημάτων παροχής των υπηρεσιών μας θεωρούνται υποδειγματικά, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί με την πιστοποίησή με το πολύ απαιτητικό πρότυπο ISO27001. Παράλληλα ολοκληρώνεται και η πιστοποίηση των Κέντρων Δεδομένων της σε επίπεδο TIER III, σε ευθυγράμμιση, επίσης, με τα διεθνή πρότυπα.