Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Επέκταση Δικτύου Συνεργατών

Η Cyta, στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου πωλήσεων της συνεργάζεται και προτίθεται να συνάψει συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες διαθέτουν οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα κριτήρια επιλογής Συνεργατών που έχει θέσει η Cyta μπορούν να επικοινωνούν ως ακολούθως:

Διαχείριση Εξωτερικών Καναλιών
Οδός Νάξου 5, Τ.Θ. 24929
1396 Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: d.channels@cyta.com.cy

 

Μόνικα Μαχλουζαρίδου Δήμητρα Ιωαννίδου
Τηλέφωνο: 22701349
Τέλεφαξ: 22707020
Kινητό: 99610349
Τηλέφωνο: 22702565
Τέλεφαξ: 22707020
Kινητό: 99610343


Feedback