Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στην Εθνική Φρουρά

Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στην Εθνική Φρουρά


 

Με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, η Cyta με στρατηγικούς εταίρους το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την KPMG και με τη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσαν τον πρωτοποριακό Διαγωνισμό Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στην Εθνική Φρουρά.  Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής θετικών κινήτρων για τους Εθνοφρουρούς που έχει εξαγγείλει και υλοποιεί το Υπουργείο Άμυνας. Στόχος είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση και η ενθάρρυνση των Εθνοφρουρών να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας να αξιοποιείται και για την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη.

Σε συνέχεια των ημερίδων με θέμα την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που πραγματοποιήθηκαν σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε όλη την Κύπρο μεταξύ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015, προκηρύσσεται ο Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στην Εθνική Φρουρά.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αναμένεται να είναι καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις από Εθνοφρουρούς ή ομάδες Εθνοφρουρών, οι οποίες με την κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική (mentoring) από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, να καταλήξουν σε ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), το οποίο στο επόμενο στάδιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Είτε αυτό αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε σε νέες διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής.

Τα οφέλη για τους εθνοφρουρούς που θα συμμετάσχουν είναι σημαντικά. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

  • Απόκτηση εφοδίων, γνώσεων και δεξιοτήτων για να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να σκεφθούν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς.
  • Ευκαιρία λήψης εποικοδομητικής κριτικής για την ιδέα τους, από έμπειρους ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της επιχειρηματικής τους πρότασης.
  • Δωρεάν πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αλλά και σε ανθρώπους που θα τους καθοδηγήσουν για την υλοποίηση της ιδέας τους.
  • Ευκαιρία δικτύωσης με μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς επίσης και υποστήριξη από ειδικούς στην υλοποίησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και πρόσβαση στο έντυπο συμμετοχής υπάρχουν στη σελίδα: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/otherprograms/army/business και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα τηλέφωνα 22-411659/950 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις: sarri@ouc.ac.cy | maria.ioannidou@ouc.ac.cy.